Stejkova mega vánoční soutěž o iPhone 13 Pro a další ceny za téměř 100.000 Kč

stejk_1200x628 _mega_soutěž_001

 

Jaké jsou výhry?

Můžeš soutěžit o hlavní výhry:

1x Apple iPhone 13 Pro, Gold v hodnotě 28 990 Kč

2x Xiaomi Mi Electric Scooter Essential v celkové hodnotě 27 980 Kč

1x Microsoft Xbox Series X v celkové hodnotě 13 490 Kč

9x produkt Fit-day Smoothie banán-čokoláda v celkové hodnotě 8 900 Kč

9x produkt Fit-day Protein performance čokoláda v celkové hodnotě 7 700 Kč

50x poukaz na 200 Kč se Stejkovým podpisem v celkové hodnotě 10 000 Kč

Rozdáme 72 cen v hodnotě 97 060 Kč.

 

Jak se zapojit do soutěže?

Vytvořením objednávky v internetovém obchodě pořadatele www.fit-day.cz za použití 20% slevového kódu "stejkovyvanoce" (slevový kód se vkládá do pole slevového kódu v košíku). Minimální hodnota objednávky pro zařazení do soutěže je 100 Kč. Po ukončení soutěže bude porota losovat z přijatých a uhrazených objednávek 72 výherců. 

Kdy soutěž probíhá?

Soutěž probíhá od 10. 11. 2021 od 00:01 do 10. 12. 2021 do 23:59.

Kdo vyhraje?

Osoba s platnou objednávkou v internetovém obchodě Fit-day.cz v minimální hodnotě 100 Kč, která na svou objednávku použila slevový kód "stejkovyvanoce", kterou vylosuje porota složená ze zaměstnanců a vedení pořádající společnosti. Vyhrát může jedna osoba na jedno číslo objednávky jednu výhru. Podrobné podmínky soutěže najdete níže.

 

Registrace do soutěže:

Registraci do soutěže vytvoříte automaticky po provedené objednávce v internetovém obchodě pořadatele Fit-day.cz. Nemusíte tedy nic jiného dělat než zadat objednávku s použitím kódu "stejkovyvanoce" v minimální hodnotě 100 Kč v daném období soutěže a automaticky se zařazujete do slosování.

Všeobecné soutěžní podmínky

Pořadatel a organizátor soutěže 

Pořadatelem je společnost Enigem s.r.o., se sídlem Fučíkova 132, 783 61, Hlubočky, IČ: 25818333 DIČ:CZ25818333, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19027.

Doba trvání 

Soutěž probíhá 31 dní a to od 10. 11. 2021 od 00:01 do 10. 12. 2021 do 23:59.

Podmínky účasti 

Podmínkou je mít platnou objednávku v minimální hodnotě 100 Kč provedenou na portále pořadatele www.fit-day.cz s použitím slevového kódu "stejkovyvanoce". Objednávky přijaté jiným způsobem nebo objednávky přijaté po termínu nebudou do soutěže zařazeny. 

Výhry 

1x Apple iPhone 13 Pro, 128 GB, Gold v hodnotě 28 990 Kč

2x Xiaomi Mi Electric Scooter Essential v celkové hodnotě 27 980 Kč

1x Microsoft Xbox Series X v celkové hodnotě 13 490 Kč

9x produkt Fit-day Smoothie banán-čokoláda v celkové hodnotě 8 900 Kč,

9x produkt Fit-day Protein performance čokoláda v celkové hodnotě 7 700 Kč

50x poukaz na 200 Kč se Stejkovým podpisem v celkové hodnotě 10 000 Kč

Výherci 

Výhercem se stane osoba vylosovaná tříčlennou porotou (složená ze dvou zaměstnanců a jedním členem vedení společnosti). Losuje se 72 výherců. Losuje se sedm dní po ukončení soutěže a to dne 17. 12. 2021. Každá přijatá a platná objednávka s kódem "stejkovyvanoce" v minimální hodnotě 100 Kč bude vytištěna a zařazena do slosování. 

Oznámení a předání výher 

Pro oznámení o výhře budou použity kontakty uvedené účastníky ve vyplněné objednávce s použitím kódu "stejkovyvanoce". Výherci budou informováni e-mailem. Předání cen proběhne do dvou týdnů po datu ukončení soutěže. 

Způsob předání cen 

Hmotné výhry budou předány prostřednictvím dopravní společnosti PPL nebo Zásilkovny. Nebude-li výherce reagovat na zaslanou zprávu o výhře nejpozději do 7 dnů od vyhlášení výherců, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli. 

 

Úplná pravidla soutěže

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě bude probíhat soutěž provozovaná na sociální síti facebook nebo instagram.

1.2

Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na webových serverech Pořadatele.

 

II. DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ

2.1

Pořadatelem je společnost Enigem s.r.o., se sídlem Fučíkova 132, 783 61 Hlubočky, IČ: 25818333 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19027.

2.2

Webový server pořadatele je: www.fit-day.cz. Společnost vlastnící sociální sítě Facebook a Instagram – společnost Facebook, Inc. – nemá se soutěží nic společného.

2.3

Soutěžícím je osoba, která je řádně zaregistrována a má vytvořenou objednávku v minimální hodnotě 100 Kč s použitím kódu "stejkovyvanoce", který se zadává v košíku v prvním kroku objednávky na příslušném serveru Pořadatele v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami na stránkách https://www.fit-day.cz/obchodni-podminky/.

2.4

Soutěžícím je Uživatel účastnící se Soutěže vyhlášené Pořadatelem.

2.5

Výhercem Soutěže je Uživatel, který je porotou vylosován a splnil podmínky dané soutěže. Výherce se vyhlašuje po skončení soutěže.

2.6

Za vyhlášení soutěže je považováno oznámení o konání Soutěže, uveřejněné Pořadatelem na příslušném Serveru, a řídí se dle těchto Soutěžních podmínek.

2.7

Začátkem Soutěže je den označený jako začátek Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.

2.8

Koncem Soutěže je den označený jako ukončení Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.

 

III. OBECNÁ PRAVIDLA

3.1

Soutěže se mohou účastnit všichni zaregistrovaní Uživatelé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.

3.2

Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území České republiky.

3.3

Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

3.4

Soutěž je považována za zahájenou jejím Vyhlášením na Serveru Pořadatele.

3.5

Soutěžící se do Soutěže zapojí provedením objednávky v internetovém obchodu Fit-day.cz v minimální hodnotě 100 Kč za použití kódu "stejkovyvanoce", který se zadává v prvním kroku objednávky. Podmínkou soutěže je tedy provedení objednávky v minimální hodnotě 100 Kč za pomocí slevového kódu. Všichni soutěžící s platnou objednávkou budou zařazení do slosování o ceny.

3.6

Výhra je předána Pořadatelem nejpozději do 30 dnů od určení Výherce, a to buď osobně nebo zaslání poštou na kontaktní adresu, kterou uvede výherce při komunikaci o sdělení výhry Pořadatelem. Tím je splněna povinnost předání výhry Výherci.

3.7

Za doručení poštou je v tomto případě považováno doručení prostřednictvím PPL CZ s.r.o., případně jinou zásilkovou službou.

3.8

Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.

3.9

Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI SOUTĚŽÍCÍHO

4.1

Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.

4.2

Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání/předání výhry.

4.3

Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 7 pracovních dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká.

4.4

Komunikace ze strany Pořadatele proběhne buď telefonicky, v případě že soutěžící uvedl telefonický kontakt, nebo prostřednictvím elektronické pošty, tj. zasláním e-mailu.

4.5

V případě že výherce nebude na výzvu reagovat do 7 pracovních dnů, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení náhradního výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí původního výherce, který na výzvu nereagoval.

4.6

Soutěžící se zavazuje nesdílet svůj uživatelský účet s jinou osobou a udržovat své přihlašovací údaje v tajnosti.

4.7

Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

 

V. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

5.1

Pořadatel je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 14 dnů od ukončení Soutěže, a to prostřednictvím emailu, který uvedl Výherce při registraci Uživatele na jednom ze Serverů Pořadatele.

5.2

Pořadatel splní svou povinnost vydat Výherci výhru jejím předáním, a to osobně v provozovně Pořadatele, osobním předáním v místě bydliště, odesláním na adresu uvedenou Výhercem nebo osobním převzetím výhry Výhercem.

5.3

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.

5.4

Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

5.5

Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

 

VI. OSOBNÍ ÚDAJE

6.1

Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR platné od 25. 5. 2018. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim. Vaše osobní údaje bude zpracovávat pouze společnost ENIGEM, s.r.o. pořadatel soutěže a to pouze pro učely zpracování a vyhodnocení soutěže.

6.2

Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě, která není v jakékoliv spojitosti pořadatelem ENIGEM, s.r.o. Soutěžící souhlasí s tím, že data výherců obsahující jméno, příjmení a město odkud vítěz/ka pochází, mohou být uveřejněna na webových portálech Pořadatele. Tyto data mohou být doplněna audiovizuálním záznamem.

6.3

Soutěžící tímto souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích a výhrách a reklamních sdělení Pořadatele. V tomto případě budou tyto informace zasílány pouze ze systému Pořadatele.

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1

Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel Serverů Pořadatele svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

7.2

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých Serverech.

7.3

Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 10. 11. 2021.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.