Soutěž #plavkavyzva

Děkujeme všem za účast. Soutěž skončila. Výsledky najdete zde od pátku 8.6.2018

 

SOUTĚŽ S FIT-DAY o ceny za 140.000,-Kč

1860x700 plavka

Jaké jsou výhry?

Můžeš soutěžit o hlavní výhry - 3x Apple Ipad 2018 32GB - WiFi Stříbrný v hodnotě 8.990,-Kč, 3x poukaz na 4.000,-Kč, 4x poukaz na 1.000,-Kč a 1000x poukaz na 100,-Kč. Tím pádem vyhrává skoro každý.

Jak se zapojit do soutěže?

Zaregistruj se na našich stránkách do soutěže a pošli nám fotku s Fit-day (na emailovou adresu fotky@fit-day.com) nebo ji dej na instagram pod hashtag #plavkavyzva nebo ji dej na náš facebook do příspěvků návštevníků www.facebook.com/fitday.cz .

Kdy soutěž probíhá?

Soutěž probíhá od 5.5.2018 od 14:00 do 6.6.2018 do 13:59.

Kdo vyhraje?

Soutěžní fotka s největším počtem like na facebooku nebo istagramu vyhrává. Poté další výherci jsou dle počtu like od největšího k nejmenšímu. Vyhrát může jedna osoba pouze jednu výhru. Podrobné podmínky soutěže najdete níže.

REGISTRACE DO SOUTĚŽE:

Můžeš se zaregistrovat zde (platná je pouze jedna registrace na jednu osobu na některém z našich serverů):

https://www.chytrasnidane.cz/registrace/

https://www.fit-day.cz/registrace/

 

Všeobecné soutěžní podmínky

Pořadatel a organizátor soutěže 

Pořadatelem je společnost Enigem s.r.o., se sídlem Štúrova 22/11, 77900 Olomouc-Nedvězí, IČ: 25818333 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19027.

Doba trvání 

Posílání fotek a následné hlasování na sociálních portálech facebook a instagram probíhá 30 dní a to od 5.5.2018 od 14:00 do 6.6.2018 do 13:59. 

Podmínky účasti 

Účastník se zapojí do soutěže na internetové stránce pořadatele (www.chytrasnidane.cz nebo www.fit-day.cz) tak, že se nejdříve zaregistruje na stránce https://www.chytrasnidane.cz/registrace/ nebo https://www.fit-day.cz/registrace/ zaškrtne odznak - Soutěž plavkavyzva a vyplní svou platnou emailovou adresu. Poté účastník může umisťovat fotky s Fit-day na sociálních sítích facebook nebo instagram pod hashtagem #plavkavyzva. Učastník, který si přeje aby byla fotka zvěřejněna na stránce www.facebook.com/fitday.cz zašle tuto fotku na emailovou adresu fotky@fit-day.com počet like na různých nebo stejných fotkách od jednoho učastníka se nesčítá. V tomto případě platí fotografie s vyšším počtem like. Od každého učastníka je platná pouze jedna fotografie a to ta s největším počtem like. Pokud učastník nedisponuje profilem na sociálních sítích facebook nebo instagram stačí po vyplnění registračního formuláře poslat z registrovaného emailu fotku ke zveřejnění na emailovou adresu fotky@fit-day.com na facebookových stránkách se kvůli ochraně osobních údaju nebudou osobní údaje zveřejňovat - pokud učastník zveřejní svou identitu v komentářích pod fotkou není za zveřejnění těchto ůdaju zodpovědný pořadatel (tyto fotky je možné sdílet pro získání většího množství like - není možné na ně použít placenou reklamu nebo na ně použít aplikace pro sbírání tzv. like - více naleznete dole v podmínkách soutěže). Registrační formuláře přijaté jiným způsobem nebo formuláře přijaté po termínu nebudou do soutěže zařazeny. 

Výhry 

1. Osoba s největším počtem like na fotce s fit-day pod hashtagem #plavkavyzva získá nový IPAD od společnosti APPLE 2018. 

2. Druhá osoba s největším počtem like na fotce s fit-day pod hashtagem #plavkavyzva získá nový IPAD od společnosti APPLE 2018.

3. Třetí osoba s největším počtem like na fotce s fit-day pod hashtagem #plavkavyzva získá nový IPAD od společnosti APPLE 2018.

 4. - 6. Čtvrtá, pátá a šestá osoba s největším počtem like na fotce s fit-day pod hashtagem #plavkavyzva obdrží poukaz na 4.000,-Kč na zboží k použití na portále www.chytrasnidane.cz nebo www.fit-day.cz dle výběru na jakékoliv zboží.

7. - 10. Sedmá, osmá, devátá a desátá osoba s největším počtem like na fotce s Fit-day pod hashtagem #plavkavyzva obdrží poukaz na 1.000,-Kč na zboží k použití na portále www.chytrasnidane.cz nebo www.fit-day.cz dle výběru na jakékoliv zboží.

11. - 1011. Jedenáctá až tisícíjedenáctá osoba s největším počtem like na fotce s fit-day pod hashtagem #plavkavyzva obdrží poukaz na 100,-Kč na zboží k použití na portále www.chytrasnidane.cz nebo www.fit-day.cz dle výběru na jakékoliv zboží.

Výherci 

Výhercem se stane osoba s největším počtem like k momentu ukončení soutěže dne 6.6.2018 v 13:59 na fotce s fit-day pod hashtagem #plavkavyzva na sociální síti facebook nebo instagram. Další výherci budou umistěny dle počtu like od největšího po nejmenší.  

Oznámení a předání výher 

Pro oznámení o výhře budou použity kontakty uvedené účastníky ve vyplněném soutěžním formuláři. Výherci budou informováni e-mailem. Předání cen proběhne do dvou týdnů po datu ukončení soutěže. 

Způsob předání cen 

Hmotné výhry Ipad budou předány učastníkům osobně. Další výhry budou zaslány elektronicky v podobě poukazů na použití v elektronickém obchodě. Nebude-li výherce reagovat na zaslanou zprávu o výhře nejpozději do 7 dnů od vyhlášení výherců, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli. 

 

Úplná pravidla soutěže

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě bude probíhat soutěž provozovaná na sociální síti facebook nebo instagram.

1.2

Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na webových serverech Pořadatele.

II. DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ

2.1

Pořadatelem je společnost Enigem s.r.o., se sídlem Štúrova 22/11, 77900 Olomouc-Nedvězí, IČ: 25818333 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19027.

2.2

Server facebook a instagram je sociální síť umístěná na serverech www.facebook.com nebo www.instagram.com nebo v jejich originálních aplikacích (facebook, instagram) webový server pořadatele je: www.chytrasnidane.cz nebo www.fit-day.cz. Společnost vlastnící sociální sítě Facebook a Instagram - společnost Facebook, Inc. - nemá se soutěží nic společného.

2.3

Soutěžícím je osoba, která je řádně zaregistrována na příslušném serveru Pořadatele v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami na stránkách https://www.chytrasnidane.cz/obchodni-podminky/.

2.4

Soutěžícím je Uživatel účastnící se Soutěže vyhlášené Pořadatelem.

2.5

Výhercem Soutěže je Uživatel, který má na fotce s fit-day největší počet like a splnil podmínky dané soutěže. Výherce se vyhlašuje po skončení soutěže.

2.6

Za vyhlášení soutěže je považováno oznámení o konání Soutěže, uveřejněné Pořadatelem na příslušném Serveru, a řídí se dle těchto Soutěžních podmínek.

2.7

Začátkem Soutěže je den označený jako začátek Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.

2.8

Koncem Soutěže je den označený jako ukončení Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.

III. OBECNÁ PRAVIDLA

3.1

Soutěže se mohou účastnit všichni zaregistrovaní Uživatelé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.

3.2

Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území České republiky.

3.3

Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

3.4

Soutěž je považována za zahájenou jejím Vyhlášením na Serveru Pořadatele.

3.5

Soutěžící se do Soutěže zapojí uveřejněním fotky s Fit-day pod hastagem #plavkavyzva na sociální síti facebook nebo istagram nebo zasláním na email fotky@fit-day.com .

3.6

Výhra je předána Pořadatelem nejpozději do 30 dnů od určení Výherce, a to buď osobně nebo zaslání poštou na kontaktní adresu, kterou uvede výherce při komunikaci o sdělení výhry Pořadatelem. Tím je splněna povinnost předání výhry Výherci.

3.7

Za doručení poštou je v tomto případě považováno doručení prostřednictvím PPL CZ s.r.o., případně jinou zásilkovou službou.

3.8

Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.

3.9

Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI SOUTĚŽÍCÍHO

4.1

Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.

4.2

Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání/předání výhry.

4.3

Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 7 pracovních dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká.

4.4

Komunikace ze strany Pořadatele proběhne buď telefonicky, v případě že soutěžící uvedl telefonický kontakt, nebo prostřednictvím elektronické pošty, tj. zasláním e-mailu.

4.5

V případě že výherce nebude na výzvu reagovat do 7 pracovních dnů, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení náhradního výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí původního výherce, který na výzvu nereagoval.

4.6

Soutěžící se zavazuje nesdílet svůj uživatelský účet s jinou osobou a udržovat své přihlašovací údaje v tajnosti.

4.7

Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

4.8

Soutěžící se zavazuje, že na počet tzv. like na fotce obdržených na sociálních sítích facebook nebo instagram nepoužil placeného robota, uživatel si nezaplatil reklamu nebo nevyužil platformu na zprostředkování tzv. like na příspěvek (aplikace nebo stránka like4like a podobné) a že využívá pouze své vlastní followers a organický dosah. Fotografie s užitím takovýchto aplikací pro udělení like bude pořadatelem vyřažena ze seznamu výherců.

V. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

5.1

Pořadatel je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 14 dnů od ukončení Soutěže, a to prostřednictvím emailu, který uvedl Výherce při registraci Uživatele na jednom ze Serverů Pořadatele.

5.2

Pořadatel splní svou povinnost vydat Výherci výhru jejím předáním, a to osobně v provozovně Pořadatele, osobním předáním v místě bydliště, odesláním na adresu uvedenou Výhercem nebo osobním převzetím výhry Výhercem.

5.3

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.

5.4

Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

5.5

Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

VI. OSOBNÍ ÚDAJE

6.1

Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR platné od 25.5.2018. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim. Vaše osobní údaje bude zpracovávat pouze společnost ENIGEM, s.r.o. pořadatel soutěže a to pouze pro učely zpracování a vyhodnocení soutěže.

6.2

Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě, která není v jakékoliv spojitosti pořadatelem ENIGEM, s.r.o.. Soutěžící souhlasí s tím, že data výherců obsahující jméno, příjmení a město odkud vítěz/ka pochází, mohou být uveřejněna na webových portálech Pořadatele. Tyto data mohou být doplněna audiovizuálním záznamem.

6.3

Soutěžící tímto souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích a výhrách a reklamních sdělení Pořadatele. V tomto případě budou tyto informace zasílány pouze ze systému Pořadatele.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1

Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel Serverů Pořadatele svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

7.2

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých Serverech.

7.3

Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 5.5.2018.